تقدیر نامه

سید مهدی موسوی   ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۸

جناب آقای مرادی
مدیرمحترم اتحادیه کشور
همراهی و تلاش صادقانه و خالصانه ی شما را برای پیشبورد وثبت کلوپ شهر کرکوند و بداغ اباد قابل تقدیر و تشکر ویژه میباشد و همچنین همکاری مدیران استان اصفهان
بدینوسیله از همکاری مجدانه و دلسوزانه حضرتعالی در حضور هرچه قدرتمندتر کلوپ شهر کرکوند بداغ اباد در مسابقات سال ۹۸و۹۹ را پاس میداریم وبه خود و مربیان این کلوپ ایمان داریم که در مسابقات مسافت سال اتی یکی از بهترین نتایج استان ثبت کنیم و باعث سربلندی اتحادیه و مدیران استان شویم ....
نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نویدبخش آینده ای پرنشاط و زیبا است.

سید مهدی موسوی مدیر کلوپ شهر کرکوند و بداغ اباد
1398/04/28